• سفارش آگهی
    081 38267933
  • پست الکترونیکی
    shahrvand.hamedan@yahoo.com
دیروز - چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

به چند نفر بازاریاب تلفنی با بیمه پورسانت عالی نیازمندیم ٠٩١٨٩١٣١٨٠٧

دیروز - چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

دیروز - چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

به تعدادی ویزیتور آقا و خانم جهت کار در فروشگاه کاشی و سرامیک در همدان و شهرستان ها با پورسانت و هزینه ایاب و ذهاب و حقوق ثابت نیازمندیم ٠٩١٨٢٤٥٣٣٦٠

دیروز - چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

۵ روز قبل - شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

به چند نفر بازاریاب تلفنی با بیمه پورسانت عالی نیازمندیم ٠٩١٨٩١٣١٨٠٧

۵ روز قبل - شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

۱۰ روز قبل - دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲

به چند نفر بازاریاب تلفنی با بیمه پورسانت عالی نیازمندیم ٠٩١٨٩١٣١٨٠٧

۱۰ روز قبل - دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲

۱۲ روز قبل - شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲

استخدام ویزیتور جهت پخش رنگ موی آلبورا، بلو و برندهای معتبر آرایشی با حقوق ثابت و پورسانت ٠٩١٨٩١١٢٠٣٢

۱۲ روز قبل - شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲

۱۲ روز قبل - شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲

به یک ویزیتور جهت پخش آرایشی و بهداشتی نیازمندیم بیمه + پاداش فروش + هزینه ایاب و ذهاب ٠٩١٨٣١٤٦١١٢

۱۲ روز قبل - شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲

۱۵ روز قبل - چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲

استخدام ویزیتور جهت پخش رنگ موی آلبورا، بلو و برندهای معتبر آرایشی با حقوق ثابت و پورسانت ٠٩١٨٩١١٢٠٣٢

۱۵ روز قبل - چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲

۱۵ روز قبل - چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲

به یک ویزیتور جهت پخش آرایشی و بهداشتی نیازمندیم بیمه + پاداش فروش + هزینه ایاب و ذهاب ٠٩١٨٣١٤٦١١٢

۱۵ روز قبل - چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲

۱۹ روز قبل - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

استخدام ویزیتور جهت پخش رنگ موی آلبورا، بلو و برندهای معتبر آرایشی با حقوق ثابت و پورسانت ٠٩١٨٩١١٢٠٣٢

۱۹ روز قبل - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱۹ روز قبل - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

به یک ویزیتور جهت پخش آرایشی و بهداشتی نیازمندیم بیمه + پاداش فروش + هزینه ایاب و ذهاب ٠٩١٨٣١٤٦١١٢

۱۹ روز قبل - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

۲۶ روز قبل - شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

استخدام ویزیتور جهت پخش رنگ موی آلبورا، بلو و برندهای معتبر آرایشی با حقوق ثابت و پورسانت ٠٩١٨٩١١٢٠٣٢

۲۶ روز قبل - شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان