• سفارش آگهی
    081 38267933
  • پست الکترونیکی
    shahrvand.hamedan@yahoo.com
۱۳ روز بعد - شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲

استخدام ٢ نفر منشی خانم در دفتر بیمه صبح: ٨:٣٠ الی ١٣:٣٠ عصر: ١٥:٣٠ الی ٢٠:٣٠ مدرک بالای دیپلم آشنا به کامپیوتر و نرم افزار آفیس روابط عمومی بالا و ظاهری آراسته ترجیحا حوالی میدان شیرسنگی و میدان رسالت ٠٩١٠٨١١١٣٦٠

۱۳ روز بعد - شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

به یک منشی خانم حداقل سن ٢٥ سال نیازمندیم ارسال رزومه در ایتا ٠٩٣٦٢٨٦٠٦٥٥ تماس تلفنی پاسخ داده نمی شود در صورت پذیرش با شما تماس حاصل می شود

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

به یک نفر منشی خانم جهت کاردر دفتر بیمه نیازمندیم ٠٩١٨٨١٤٩٨١٥

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

استخدام ٢ نفر منشی خانم در دفتر بیمه صبح: ٨:٣٠ الی ١٣:٣٠ عصر: ١٥:٣٠ الی ٢٠:٣٠ مدرک بالای دیپلم آشنا به کامپیوتر و نرم افزار آفیس روابط عمومی بالا و ظاهری آراسته ترجیحا حوالی میدان شیرسنگی و میدان رسالت ٠٩١٠٨١١١٣٦٠

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

۱۵ روز قبل - شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

به یک منشی خانم حداقل سن ٢٥ سال نیازمندیم ارسال رزومه در ایتا ٠٩٣٦٢٨٦٠٦٥٥ تماس تلفنی پاسخ داده نمی شود در صورت پذیرش با شما تماس حاصل می شود

۱۵ روز قبل - شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

۱۵ روز قبل - شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

استخدام ٢ نفر منشی خانم در دفتر بیمه صبح: ٨:٣٠ الی ١٣:٣٠ عصر: ١٥:٣٠ الی ٢٠:٣٠ مدرک بالای دیپلم آشنا به کامپیوتر و نرم افزار آفیس روابط عمومی بالا و ظاهری آراسته ترجیحا حوالی میدان شیرسنگی و میدان رسالت ٠٩١٠٨١١١٣٦٠

۱۵ روز قبل - شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

۱۵ روز قبل - شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

به یک نفر منشی خانم جهت کاردر دفتر بیمه نیازمندیم ٠٩١٨٨١٤٩٨١٥

۱۵ روز قبل - شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

۲۲ روز قبل - شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

به یک منشی خانم حداقل سن ٢٥ سال نیازمندیم ارسال رزومه در ایتا ٠٩٣٦٢٨٦٠٦٥٥ تماس تلفنی پاسخ داده نمی شود در صورت پذیرش با شما تماس حاصل می شود

۲۲ روز قبل - شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان