• سفارش آگهی
    081 38267933
  • پست الکترونیکی
    shahrvand.hamedan@yahoo.com
۶ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

به یک نفر منشی خانم مسلط به OFFICE جهت انجام امور دفتری به صورت نیمه وقت نیازمندیم ٠٩٠٢٢٣٤١١٩٤

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

به یک نفر منشی خانم مسلط به OFFICE جهت انجام امور دفتری به صورت نیمه وقت نیازمندیم ٠٩٠٢٢٣٤١١٩٤

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

۱۵ روز قبل - شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲

به یک نفر منشی خانم جهت کار در مطب دندانپزشکی نیازمندیم پاسخگویی در ایتا ٠٩٣٠٢٢٢٦٨٠٩

۱۵ روز قبل - شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲

به یک نفر منشی خانم مسلط به OFFICE جهت انجام امور دفتری به صورت نیمه وقت نیازمندیم ٠٩٠٢٢٣٤١١٩٤

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲

به یک نفر منشی خانم جهت کار در مطب دندانپزشکی نیازمندیم پاسخگویی در ایتا ٠٩٣٠٢٢٢٦٨٠٩

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲

۲۲ روز قبل - شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲

به یک نفر منشی خانم مسلط به OFFICE جهت انجام امور دفتری به صورت نیمه وقت نیازمندیم ٠٩٠٢٢٣٤١١٩٤

۲۲ روز قبل - شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۲

استخدام منشی خانم در دفتر بیمه مدرک دیپلم و بالاتر بالای ٢٠ سال سن روابط عمومی بالا و ظاهری آراسته حقوق ٢ الی ٢/٥میلیون تومان با توجه به مهارت کار با کامپیوتر و آشنایی با آفیس ٠٩١٨٥٩١٢٥٣٠

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۲

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۲

به یک منشی دفتر وکالت مسلط به کامپیوتر ترجیحا رشته حقوق به صورت تمام وقت نیازمندیم ، مراجعه حضوری همدان، ابتدای سیزده خانه کوچه دادگستری روبروی اداره پست، طبقه سوم مراجعه حضوری صبح ها ٠٩١٨٢١٦٢٤٥٩ -٣٨٢٥١٠٤٧

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۲

۲۹ روز قبل - شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۲

استخدام منشی خانم در دفتر بیمه مدرک دیپلم و بالاتر بالای ٢٠ سال سن روابط عمومی بالا و ظاهری آراسته حقوق ٢ الی ٢/٥میلیون تومان با توجه به مهارت کار با کامپیوتر و آشنایی با آفیس ٠٩١٨٥٩١٢٥٣٠

۲۹ روز قبل - شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۲

۲۹ روز قبل - شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۲

به یک منشی دفتر وکالت مسلط به کامپیوتر ترجیحا رشته حقوق به صورت تمام وقت نیازمندیم ، مراجعه حضوری همدان، ابتدای سیزده خانه کوچه دادگستری روبروی اداره پست، طبقه سوم مراجعه حضوری صبح ها ٠٩١٨٢١٦٢٤٥٩ -٣٨٢٥١٠٤٧

۲۹ روز قبل - شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۲

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان