• سفارش آگهی
    081 38267933
  • پست الکترونیکی
    shahrvand.hamedan@yahoo.com
۱۳ روز بعد - شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲

به تعدادی مزدی دوز مانتو و کت و شلوار با کیفیت بالا نیازمندیم کاردائم، تیراژ بالا کار ساده ، تسویه نقدی ٠٩٠٥٧٤٤٣٦٩٢

۱۳ روز بعد - شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

به تعدادی مزدی دوز مانتو و کت و شلوار با کیفیت بالا نیازمندیم کاردائم، تیراژ بالا کار ساده ، تسویه نقدی ٠٩٠٥٧٤٤٣٦٩٢

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

۱۵ روز قبل - شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

به تعدادی مزدی دوز مانتو و کت و شلوار با کیفیت بالا نیازمندیم کاردائم، تیراژ بالا کار ساده ، تسویه نقدی ٠٩٠٥٧٤٤٣٦٩٢

۱۵ روز قبل - شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱

به تعدادی چرخکار ماهر راسته دوز و زیگزال دوز نیازمندیم محیط کاملا زنانه ٠٩١٠٣٢٦٩١٤٩

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱

به تعدادی چرخکار مانتو دوز (زیر چرخی) نیازمندیم ٠٩١٨١٠٧٥٠٥٧

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱

۲۲ روز قبل - شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

به تعدادی چرخکار مانتو دوز (زیر چرخی) نیازمندیم ٠٩١٨١٠٧٥٠٥٧

۲۲ روز قبل - شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

۲۲ روز قبل - شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

به تعدادی چرخکار ماهر راسته دوز و زیگزال دوز نیازمندیم محیط کاملا زنانه ٠٩١٠٣٢٦٩١٤٩

۲۲ روز قبل - شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

۲۲ روز قبل - شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

به تعدادی مزدی دوز مانتو و کت و شلوار با کیفیت بالا نیازمندیم کاردائم، تیراژ بالا کار ساده ، تسویه نقدی ٠٩٠٥٧٤٤٣٦٩٢

۲۲ روز قبل - شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱

به تعدادی چرخکار ماهر راسته دوز و زیگزال دوز نیازمندیم محیط کاملا زنانه ٠٩١٠٣٢٦٩١٤٩

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱

به تعدادی چرخکار مانتو دوز (زیر چرخی) نیازمندیم ٠٩١٨١٠٧٥٠٥٧

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱

۲۹ روز قبل - شنبه ۶ اسفند ۱۴۰۱

تعدادی همکار خانم در تولیدی مانتو زنجیره ای نیازمندیم ٤ نفر وردست چرخکار خانم ، ٣ نفر شاگرد خانم ١ نفر دکمه مادگی زن خانم تسویه ماهیانه ، کار دائم ٠٩١٨٨٨٠٣١٨٥

۲۹ روز قبل - شنبه ۶ اسفند ۱۴۰۱

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان