• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    shahrvand.hamedan@yahoo.com
۳ روز قبل - دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱

به دو نفر کمک برشکار مانتو خانم مبتدی به صورت نیمه وقت همراه با آموزش رایگان نیازمندیم ٠٩١٨٧٠٢٦٢٠٥

۳ روز قبل - دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱

۵ روز قبل - شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱

به چند نفر چرخکار ماهر خانم با حقوق مناسب درتولیدی کیف نیازمندیم همدان، دیزج حصار مطهری خیابان کوچکی ، کوچه لادن لادن ٢٣، پلاک ٥ ٠٩١٢٠٨٤٧٣٣٩

۵ روز قبل - شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱

۵ روز قبل - شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱

به تعدادی چرخکار مانتو و پالتو، زیر چرخی و دکمه مادگی زن نیازمندیم ٠٩١٨١٠٧٥٠٥٧

۵ روز قبل - شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱

۸ روز قبل - چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱

به تعدادی چرخکار مانتو و پالتو، زیر چرخی و دکمه مادگی زن نیازمندیم ٠٩١٨١٠٧٥٠٥٧

۸ روز قبل - چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱

۸ روز قبل - چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱

به چند نفر چرخکار ماهر خانم با حقوق مناسب درتولیدی کیف نیازمندیم همدان، دیزج حصار مطهری خیابان کوچکی ، کوچه لادن لادن ٢٣، پلاک ٥ ٠٩١٢٠٨٤٧٣٣٩

۸ روز قبل - چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱

۱۰ روز قبل - دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱

به تعدادی چرخکار مانتو و پالتو، زیر چرخی و دکمه مادگی زن نیازمندیم ٠٩١٨١٠٧٥٠٥٧

۱۰ روز قبل - دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱

۱۰ روز قبل - دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱

به چند نفر چرخکار ماهر خانم با حقوق مناسب درتولیدی کیف نیازمندیم همدان، دیزج حصار مطهری خیابان کوچکی ، کوچه لادن لادن ٢٣، پلاک ٥ ٠٩١٢٠٨٤٧٣٣٩

۱۰ روز قبل - دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱

۱۲ روز قبل - شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱

به تعدادی چرخکار و اتوکار نیازمندیم محیط کاملا زنانه تسویه هفتگی ٠٩٣٣١٣٥٨٢٢٧

۱۲ روز قبل - شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱

۱۲ روز قبل - شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱

به تعدادی چرخکار، وردست چرخکار و تعدادی مزدی دوز مانتو و پالتو نیازمندیم ٣٢٦٤١٨٦٤ ٠٩١٨٧٠٦٨٦٧٧

۱۲ روز قبل - شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱

۱۲ روز قبل - شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱

به تعدادی خانم چرخکار و زیگزال دوز در تولیدی تریکو بچگانه واقع در حصار امام نیازمندیم ٠٩١٨٨١٧١٤١٠

۱۲ روز قبل - شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱

۱۲ روز قبل - شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱

به تعدادی چرخکار و اتوکار آقا یا خانم جهت مانتو دوزی نیازمندیم محدوده حصار امام ، چراغ قرمز ٠٩١٨٥٨٥٩١٧٢

۱۲ روز قبل - شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱

۱۷ روز قبل - دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱

به تعدادی همکار خانم جهت کار درتولیدی مانتو زنجیره ای نیازمندیم ٤ نفر چرخکار خانم ٤ نفر وردست چرخکار خانم ٢ نفر اتوکار خانم ٢ نفر دکمه مادگی زن خانم تسویه ماهیانه ، کار دائم ٠٩١٨٨٨٠٣١٨٥

۱۷ روز قبل - دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۹ روز قبل - شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۱

به تعدادی همکار خانم جهت کار درتولیدی مانتو زنجیره ای نیازمندیم ٤ نفر چرخکار خانم ٤ نفر وردست چرخکار خانم ٢ نفر اتوکار خانم ٢ نفر دکمه مادگی زن خانم تسویه ماهیانه ، کار دائم ٠٩١٨٨٨٠٣١٨٥

۱۹ روز قبل - شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۱

۲۲ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱

به یک قیچی کارماهر مانتو با حقوق بالا نیازمندیم ٠٩١٨٣١٥٩٧٦٢

۲۲ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱

۲۲ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱

به تعدادی همکار خانم جهت کار درتولیدی مانتو زنجیره ای نیازمندیم ٤ نفر چرخکار خانم ٤ نفر وردست چرخکار خانم ٢ نفر اتوکار خانم ٢ نفر دکمه مادگی زن خانم تسویه ماهیانه ، کار دائم ٠٩١٨٨٨٠٣١٨٥

۲۲ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱

۲۲ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱

به سه نفر چرخکار ماهر تکمیلی دوز و سه نفر اتوکار ماهرخانم با سابقه کار نیازمندیم تسویه هفتگی کامل ٠٩١٨٩١٣٠٧٢٧

۲۲ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱

۲۲ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱

تعدادی میاندوز کار و تعدادی زیگزال دوز جهت تولیدی پوشاک حوالی حصار امام نیازمندیم، تسویه نقدی ٠٩١٨٣١٢٨٥٥٩

۲۲ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱

۲۶ روز قبل - شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱

به سه نفر چرخکار ماهر تکمیلی دوز و سه نفر اتوکار ماهرخانم با سابقه کار نیازمندیم تسویه هفتگی کامل ٠٩١٨٩١٣٠٧٢٧

۲۶ روز قبل - شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱

۲۶ روز قبل - شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱

تعدادی میاندوز کار و تعدادی زیگزال دوز جهت تولیدی پوشاک حوالی حصار امام نیازمندیم، تسویه نقدی ٠٩١٨٣١٢٨٥٥٩

۲۶ روز قبل - شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱

۲۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱

به تعدادی چرخکار ماهر خانم نیازمندیم تسویه هفتگی ٠٩٩٢٣٨٨٣٩١٨

۲۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱

۲۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱

به تعدادی همکار خانم جهت کار درتولیدی مانتو زنجیره ای نیازمندیم ٤ نفر چرخکار خانم ٤ نفر وردست چرخکار خانم ٢ نفر اتوکار خانم ٢ نفر دکمه مادگی زن خانم تسویه ماهیانه ، کار دائم ٠٩١٨٨٨٠٣١٨٥

۲۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان