• سفارش آگهی
    081 38267933
  • پست الکترونیکی
    shahrvand.hamedan@yahoo.com
امروز - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

نیازمند چرخکار وردست چرخکار و اتوکار خانم در تولیدی مانتو ٠٩٠٥٢٠٥٦٦٢٣

امروز - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

۹ روز قبل - شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲

به یک همکار آقا یا خانم در کارگاه خیاطی نیازمندیم ٠٩١٩٩٣٣٠١٢٢

۹ روز قبل - شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲

به یک همکار آقا یا خانم در کارگاه خیاطی نیازمندیم ٠٩١٩٩٣٣٠١٢٢

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲

به تعدادی چرخکار ماهر وردست چرخکار و مزدی دوزخانم جهت کار در تولیدی مانتو زیر چرخی نیازمندیم محیط کاملا زنانه میدان امام ،حوالی خ باباطاهر ٠٩٠٥٦١٨٤٧٥٥ - ٠٩١٨٨٠٨١٥٦٨

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲

۱۶ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲

به تعدادی چرخکار ماهر وردست چرخکار و مزدی دوزخانم جهت کار در تولیدی مانتو زیر چرخی نیازمندیم محیط کاملا زنانه میدان امام ،حوالی خ باباطاهر ٠٩٠٥٦١٨٤٧٥٥ - ٠٩١٨٨٠٨١٥٦٨

۱۶ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲

۱۶ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲

به یک همکار آقا یا خانم در کارگاه خیاطی نیازمندیم ٠٩١٩٩٣٣٠١٢٢

۱۶ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲

۱۹ روز قبل - چهارشنبه ۱ آذر ۱۴۰۲

به تعدادی چرخکار ماهر وردست چرخکار و مزدی دوزخانم جهت کار در تولیدی مانتو زیر چرخی نیازمندیم محیط کاملا زنانه میدان امام ،حوالی خ باباطاهر ٠٩٠٥٦١٨٤٧٥٥ - ٠٩١٨٨٠٨١٥٦٨

۱۹ روز قبل - چهارشنبه ۱ آذر ۱۴۰۲

۱۹ روز قبل - چهارشنبه ۱ آذر ۱۴۰۲

به یک همکار آقا یا خانم در کارگاه خیاطی نیازمندیم ٠٩١٩٩٣٣٠١٢٢

۱۹ روز قبل - چهارشنبه ۱ آذر ۱۴۰۲

۲۱ روز قبل - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲

چرخکار و وردست چرخکار ماهر نیازمندیم ٠٩١٨٥٠١٥٢٥٠

۲۱ روز قبل - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲

۲۱ روز قبل - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲

به دو نفر کمک برشکار مانتو خانم مبتدی به صورت نیمه وقت همراه با آموزش رایگان نیازمندیم ٠٩١٨٩٠٤٧٦٦١

۲۱ روز قبل - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲

۲۳ روز قبل - شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲

به تعدادی چرخکار ماهر وردست چرخکار و مزدی دوزخانم جهت کار در تولیدی مانتو زیر چرخی نیازمندیم محیط کاملا زنانه میدان امام ،حوالی خ باباطاهر ٠٩٠٥٦١٨٤٧٥٥ - ٠٩١٨٨٠٨١٥٦٨

۲۳ روز قبل - شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲

۲۳ روز قبل - شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲

چرخکار و وردست چرخکار ماهر نیازمندیم ٠٩١٨٥٠١٥٢٥٠

۲۳ روز قبل - شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲

۲۳ روز قبل - شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲

به دو نفر کمک برشکار مانتو خانم مبتدی به صورت نیمه وقت همراه با آموزش رایگان نیازمندیم ٠٩١٨٩٠٤٧٦٦١

۲۳ روز قبل - شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲

۲۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲

اتوکار خانم (تکمیلی زن ) در تولیدی مانتو و پالتو با مزایای عالی نیازمندیم ٠٩١٨٢١٥١١١٠

۲۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲

۲۸ روز قبل - دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲

به دو نفر کمک برشکار مانتو خانم مبتدی به صورت نیمه وقت همراه با آموزش رایگان نیازمندیم ٠٩١٨٩٠٤٧٦٦١

۲۸ روز قبل - دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲

۲۸ روز قبل - دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲

چرخکار و وردست چرخکار ماهر نیازمندیم ٠٩١٨٥٠١٥٢٥٠

۲۸ روز قبل - دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲

۳۰ روز قبل - شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲

چرخکار و وردست چرخکار ماهر نیازمندیم ٠٩١٨٥٠١٥٢٥٠

۳۰ روز قبل - شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲

۳۰ روز قبل - شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲

به دو نفر کمک برشکار مانتو خانم مبتدی به صورت نیمه وقت همراه با آموزش رایگان نیازمندیم ٠٩١٨٩٠٤٧٦٦١

۳۰ روز قبل - شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان