• سفارش آگهی
    081 38267933
  • پست الکترونیکی
    shahrvand.hamedan@yahoo.com
۶ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

به تعدادی نیرو و یک نفرآشپز جهت کار در باغ رستوران نیازمندیم ٠٩١٨٤٤٣٦٥٠٠

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

به یک نیروی خانم جهت فعالیت در رستوران نیازمندیم بلوار جانبازان رستوران وحدت ٠٩١٨١١١٢١٧٠

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

به یک آشپز و یک نفر منشی خانم جهت کار در تهیه غذا محدوده خضر نیازمندیم ٠٩١٨٧٠٢٦٣٦٠ ٠٩١٨٣١٤٩٨٢٨

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

به یک آشپز و یک نفر کارگر ساده آقا با حقوق و مزایای عالی جهت کار در فست فود به صورت تمام وقت نیازمندیم ٠٩٣٨٢٨٦٤٦٣٦

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

فست فود دونر جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به تعدادی نیروی کار خانم و آقا به صورت نیمه وقت و تمام وقت به صورت ذیل نیازمند است عنوان شغلی / پایه حقوق نیروی آشپزخانه و آشپز/٧ الی ١٢ میلیون صندوقدار خانم/٦ الی ٩ میلیون سالن کار /٦ الی ١٠ میلیون پیک موتوری /٩ الی ١٢ میلیون ظرفشور/ ٧ الی١٠میلیون کانتر کار خانم/ ٦ الی ٩ میلیون با بالاترین حقوق و مزایا مراجعه حضوری : استادان نبش بلوار غنی زادیان فست فود دونر ٠٩١٨٣١٥٤٦٤٨

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

به یک نیروی خانم جهت فعالیت در رستوران نیازمندیم بلوار جانبازان رستوران وحدت ٠٩١٨١١١٢١٧٠

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

به تعدادی نیرو و یک نفرآشپز جهت کار در باغ رستوران نیازمندیم ٠٩١٨٤٤٣٦٥٠٠

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

به یک آشپز و یک نفر منشی خانم جهت کار در تهیه غذا محدوده خضر نیازمندیم ٠٩١٨٧٠٢٦٣٦٠ ٠٩١٨٣١٤٩٨٢٨

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

به یک آشپز و یک نفر کارگر ساده آقا با حقوق و مزایای عالی جهت کار در فست فود به صورت تمام وقت نیازمندیم ٠٩٣٨٢٨٦٤٦٣٦

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲

به یک نیروی خانم جهت فعالیت در رستوران نیازمندیم بلوار جانبازان رستوران وحدت ٠٩١٨١١١٢١٧٠

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲

به تعدادی نیرو و یک نفرآشپز جهت کار در باغ رستوران نیازمندیم ٠٩١٨٤٤٣٦٥٠٠

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲

۲۲ روز قبل - شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲

به یک نیروی خانم جهت فعالیت در رستوران نیازمندیم بلوار جانبازان رستوران وحدت ٠٩١٨١١١٢١٧٠

۲۲ روز قبل - شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۲ روز قبل - شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲

به تعدادی نیرو و یک نفرآشپز جهت کار در باغ رستوران نیازمندیم ٠٩١٨٤٤٣٦٥٠٠

۲۲ روز قبل - شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۲

به یک نیروی خانم جهت فعالیت در رستوران نیازمندیم بلوار جانبازان رستوران وحدت ٠٩١٨١١١٢١٧٠

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۲

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۲

به تعدادی نیرو و یک نفرآشپز جهت کار در باغ رستوران نیازمندیم ٠٩١٨٤٤٣٦٥٠٠

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۲

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان