• سفارش آگهی
    081 38267933
  • پست الکترونیکی
    shahrvand.hamedan@yahoo.com
۱۳ روز بعد - شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲

به یک نفر آشپز ماهر چلوکبابی جهت کار در رستوران پاتاق واقع در روبروی چهارراه پارک نیازمندیم ٣٨٣٧١١٧٥

۱۳ روز بعد - شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲

۱۳ روز بعد - شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲

به یک سالن کار و یک کمک آشپزآقا با سابقه کاری و یک پیک موتوری جهت کار در رستوران نیازمندیم ٠٩١٨٨١٤٧١٥٩

۱۳ روز بعد - شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

به یک سالن کار و یک کمک آشپزآقا با سابقه کاری و یک پیک موتوری جهت کار در رستوران نیازمندیم ٠٩١٨٨١٤٧١٥٩

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

به یک مرغ بریان کار و یک فرکار ماهر جهت کار در فست فود نیازمندیم ٠٩١٨٢٥٠٠٢٥٠ تماس تبلیغاتی ممنوع

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

استخدام ظرفشور جهت کاردر آشپزخانه فست فود مراجعه حضوری خیابان بوعلی مرکز خرید شهرآرا طبقه ٤ ، بام سبز ٠٩١٨٨١٤٧٥١١

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

۱۵ روز قبل - شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

به یک مرغ بریان کار و یک فرکار ماهر جهت کار در فست فود نیازمندیم ٠٩١٨٢٥٠٠٢٥٠ تماس تبلیغاتی ممنوع

۱۵ روز قبل - شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

۱۵ روز قبل - شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

به یک سالن کار و یک کمک آشپزآقا با سابقه کاری و یک پیک موتوری جهت کار در رستوران نیازمندیم ٠٩١٨٨١٤٧١٥٩

۱۵ روز قبل - شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

۲۲ روز قبل - شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

به یک مرغ بریان کار و یک فرکار ماهر جهت کار در فست فود نیازمندیم ٠٩١٨٢٥٠٠٢٥٠ تماس تبلیغاتی ممنوع

۲۲ روز قبل - شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

به یک آشپز و یک کمک آشپز آقا و یک خانم جهت کار در رستوران نیازمندیم ٠٩١٨٣١٤٤٠٣٩

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱

به یک آشپز و یک کمک آشپز آقا و یک خانم جهت کار در رستوران نیازمندیم ٠٩١٨٣١٤٤٠٣٩

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱

به یک مرغ بریان کار و یک فرکار ماهر جهت کار در فست فود نیازمندیم ٠٩١٨٢٥٠٠٢٥٠ تماس تبلیغاتی ممنوع

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان