• سفارش آگهی
    081 38267933
  • پست الکترونیکی
    shahrvand.hamedan@yahoo.com
۸ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

نیازمند حسابدار خانم با روابط عمومی بالا جهت کار چینی بهداشتی واقع در لالجین شهرک صنعتی ورودی دوم ۰۹۱۸۳۱۳۵۸۷۹

۸ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

۸ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

به یک نفر حسابدار آشنا به کامپیوتر و نرم افزارحسابداری سپیدار نیازمندیم بلوار ملت ، روبروی اداره راهنمایی و رانندگی فروشگاه روغن موتور سلطانی ٠٩١٨٣١١٥٦٣٠

۸ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

۸ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

به یک نفر حسابدارخانم پاره وقت بعدازظهر با سابقه کارنیازمندیم ساعت تماس بعدازظهر ٠٩١٨٣١٦٤٥٠٠

۸ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

۱۰ روز قبل - دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲

به یک حسابدار خانم در شهرک صنعتی لالجین نیازمندیم ماهیانه ٧ میلیون ٠٩٣٠٥٠٨١٢٣٨

۱۰ روز قبل - دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲

۱۰ روز قبل - دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲

به یک نفر حسابدار آشنا به کامپیوتر و نرم افزارحسابداری سپیدار نیازمندیم بلوار ملت ، روبروی اداره راهنمایی و رانندگی فروشگاه روغن موتور سلطانی ٠٩١٨٣١١٥٦٣٠

۱۰ روز قبل - دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲

۱۰ روز قبل - دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲

نیازمند حسابدار خانم با روابط عمومی بالا جهت کار چینی بهداشتی واقع در لالجین شهرک صنعتی ورودی دوم ۰۹۱۸۳۱۳۵۸۷۹

۱۰ روز قبل - دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲

۱۵ روز قبل - چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲

به یک حسابدار خانم در شهرک صنعتی لالجین نیازمندیم ماهیانه ٧ میلیون ٠٩٣٠٥٠٨١٢٣٨

۱۵ روز قبل - چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲

۱۵ روز قبل - چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲

به یک نفر حسابدار آشنا به کامپیوتر و نرم افزارحسابداری سپیدار نیازمندیم بلوار ملت ، روبروی اداره راهنمایی و رانندگی فروشگاه روغن موتور سلطانی ٠٩١٨٣١١٥٦٣٠

۱۵ روز قبل - چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲

۱۹ روز قبل - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

به یک نفر حسابدار آشنا به کامپیوتر و نرم افزارحسابداری سپیدار نیازمندیم بلوار ملت ، روبروی اداره راهنمایی و رانندگی فروشگاه روغن موتور سلطانی ٠٩١٨٣١١٥٦٣٠

۱۹ روز قبل - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱۹ روز قبل - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

به یک حسابدار خانم در شهرک صنعتی لالجین نیازمندیم ماهیانه ٧ میلیون ٠٩٣٠٥٠٨١٢٣٨

۱۹ روز قبل - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

۲۶ روز قبل - شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

به یک نفر حسابدار آشنا به کامپیوتر و نرم افزارحسابداری سپیدار نیازمندیم بلوار ملت ، روبروی اداره راهنمایی و رانندگی فروشگاه روغن موتور سلطانی ٠٩١٨٣١١٥٦٣٠

۲۶ روز قبل - شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

۲۹ روز قبل - چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

به یک حسابدار خانم آشنا به نرم افزار هلو به صورت پاره وقت صبح ها ، ٢ ساعت کاری به صورت توافقی در فروشگاه مواد غذایی حوالی میدان شاهد نیازمندیم ٠٩١٨٨١١٥١٠٢

۲۹ روز قبل - چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

۲۹ روز قبل - چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

به یک نفر حسابدار خانم با سابقه کاری و روابط عمومی بالا با حقوق و مزایا نیازمندیم ساعت کاری ٨/٣٠ الی ١٣/٣٠ و ١٦ الی ١٨/٣٠ ٠٩١٨٩١٣١٣١٨

۲۹ روز قبل - چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان