• سفارش آگهی
    081 38267933
  • پست الکترونیکی
    shahrvand.hamedan@yahoo.com
۱۳ روز بعد - شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲

به دو نفر فروشنده حرفه ای خانم در سال جدید با حقوق پایه ٦ میلیون جهت کاردر مانتو فروشی نیازمندیم مراجعه حضوری ،سر یخچال ساختمان خاتم الانبیاءفروشگاه عاج

۱۳ روز بعد - شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲

۱۳ روز بعد - شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲

به یک کارشناس فروش خانم با سابقه کار و حقوق و مزایای عالی به صورت تمام وقت در یک شرکت بازرگانی واقع در میدان دانشگاه نیازمندیم ٣٨٢٦٩٧٢٣ ٠٩٠٣٧٢٢٥٠٦٦

۱۳ روز بعد - شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲

۱۳ روز بعد - شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲

به یک یا دو فروشنده خانم با تجربه در لباس فروشی نیازمندیم حقوق ماهیانه ١٠ میلیون ٠٩٢٢٣٤٥٥٤٥٩

۱۳ روز بعد - شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

به یک یا دو فروشنده خانم با تجربه در لباس فروشی نیازمندیم حقوق ماهیانه ١٠ میلیون ٠٩٢٢٣٤٥٥٤٥٩

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

به یک کارشناس فروش خانم با سابقه کار و حقوق و مزایای عالی به صورت تمام وقت در یک شرکت بازرگانی واقع در میدان دانشگاه نیازمندیم ٣٨٢٦٩٧٢٣ ٠٩٠٣٧٢٢٥٠٦٦

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

به دو نفر فـروشنـده با تجربه خانم به صورت تمام وقت جهت کار در مانتو فروشی ماهیانه ٤ میلیون نیازمندیم ٣٢٥١٧٦١٧

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

به دو نفر فروشنده خانم به صورت نیمه وقت نیازمندیم ساعت کاری ٩/٣٠ الی ١٥/٣٠ مراجعه حضوری: سر یخچال ساختمان خاتم الانبیاء فروشگاه عاج

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

نیازمند فروشنده خانم جهت کار پوشاک برند تعطیلات با حقوق ثابت+ پورسانت +اضافه کاری ٠٩٣٥٢٤٧١٥٥٥

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

نیازمند فروشنده خانم با تجربه و با روابط عمومی بالا مسلط به حسابداری ٠٩١٢٥٢٤٤٧٠٠

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

۱۵ روز قبل - شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

به دو نفر فروشنده خانم به صورت نیمه وقت نیازمندیم ساعت کاری ٩/٣٠ الی ١٥/٣٠ مراجعه حضوری: سر یخچال ساختمان خاتم الانبیاء فروشگاه عاج

۱۵ روز قبل - شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

۱۵ روز قبل - شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

به یک یا دو فروشنده خانم با تجربه در لباس فروشی نیازمندیم حقوق ماهیانه ١٠ میلیون ٠٩٢٢٣٤٥٥٤٥٩

۱۵ روز قبل - شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

۱۵ روز قبل - شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

به دو نفر فـروشنـده با تجربه خانم به صورت تمام وقت جهت کار در مانتو فروشی ماهیانه ٤ میلیون نیازمندیم ٣٢٥١٧٦١٧

۱۵ روز قبل - شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

۱۵ روز قبل - شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

به یک کارشناس فروش خانم با سابقه کار و حقوق و مزایای عالی به صورت تمام وقت در یک شرکت بازرگانی واقع در میدان دانشگاه نیازمندیم ٣٨٢٦٩٧٢٣ ٠٩٠٣٧٢٢٥٠٦٦

۱۵ روز قبل - شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

۲۲ روز قبل - شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

به دو نفر فروشنده خانم به صورت نیمه وقت نیازمندیم ساعت کاری ٩/٣٠ الی ١٥/٣٠ مراجعه حضوری: سر یخچال ساختمان خاتم الانبیاء فروشگاه عاج

۲۲ روز قبل - شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

۲۲ روز قبل - شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

به دو نفر فـروشنـده با تجربه خانم به صورت تمام وقت جهت کار در مانتو فروشی ماهیانه ٤ میلیون نیازمندیم ٣٢٥١٧٦١٧

۲۲ روز قبل - شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

۲۲ روز قبل - شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

به یک یا دو فروشنده خانم با تجربه در لباس فروشی نیازمندیم حقوق ماهیانه ١٠ میلیون ٠٩٢٢٣٤٥٥٤٥٩

۲۲ روز قبل - شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

به یک یا دو فروشنده خانم با تجربه در لباس فروشی نیازمندیم حقوق ماهیانه ٨ میلیون ٠٩٢٢٣٤٥٥٤٥٩

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

به فروشنده خانم در فروشگاه کیف و کفش نیازمندیم ٠٩١٠٦٧١٩٨٩٦

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

به یک خانم فروشنده با تجربه در فروشگاه پوشاک نیازمندیم ٠٩١٨٨١٤٣٣٥٤

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱

به فروشنده خانم در فروشگاه کیف و کفش نیازمندیم ٠٩١٠٦٧١٩٨٩٦

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱

به یک خانم فروشنده با تجربه در فروشگاه پوشاک نیازمندیم ٠٩١٨٨١٤٣٣٥٤

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱

به یک یا دو فروشنده خانم با تجربه در لباس فروشی نیازمندیم حقوق ماهیانه ٨ میلیون ٠٩٢٢٣٤٥٥٤٥٩

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱

به دو نفر فروشنده خانم به صورت نیمه وقت نیازمندیم ساعت کاری ٩/٣٠ الی ١٥/٣٠ مراجعه حضوری: سر یخچال ساختمان خاتم الانبیاء فروشگاه عاج

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱

۲۹ روز قبل - شنبه ۶ اسفند ۱۴۰۱

به یک فروشنده خانم جهت کاردر سفال فروشی و پاک کردن نیازمندیم حقوق توافقی ساعت کاری ٨ الی ١٧ جاده کرمانشاه ، ٥٠٠ متر بعد از میدان کربلا جنب نمایندگی ایران خودرو خشنودان سفال فروشی سارینو ٠٩١٨٤٠٩٣٦٣٠

۲۹ روز قبل - شنبه ۶ اسفند ۱۴۰۱

۲۹ روز قبل - شنبه ۶ اسفند ۱۴۰۱

به یک نفر فروشنده خانم با روابط عمومی بسیار بالا با تجربه جهت کار در پاساژ شهرآرا با حقوق بالا نیازمندیم مراجعه حضوری: سر یخچال ساختمان خاتم الانبیاء فروشگاه عاج

۲۹ روز قبل - شنبه ۶ اسفند ۱۴۰۱

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان