• سفارش آگهی
    081 38267933
  • پست الکترونیکی
    shahrvand.hamedan@yahoo.com
فردا - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

برگ سبز ، برگه کمپانی، کارت ماشین مربوط به وانت پیکان ، مدل ٦٢ شماره پلاک ٧٨ د ٩٤٢ ایران ١٨، شماره موتور ١٥١٦٣٠٠٣١٤ ، شماره شاسی ١٥١٣٢٥٥٤ به نام ابراهیم آزادی فرزند جمشید مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

فردا - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

دیروز - شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲

کلیه اسناد از قبیل برگه کمپانی ، برگ سبز و کارت ماشین مربوط به سواری زانتیا SX سیستم سیتروئن مدل٨٦ ، سفید روغنی ، شماره موتور ٦٢٧٨٨٦ ، شماره شاسی S1512286152792 ، شماره پلاک ٣٨ن٣٨٩ایران ٣٥ به نام امین نصیری ارباطی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

دیروز - شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲

دیروز - شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲

برگه کمپانی مربوط به سواری پژو PARS XU7 مدل ٩٣، خاکستری رنگ، شماره موتور 124K0379700 شماره شاسی NAAN01CA6EH111644 ، شماره پلاک ٦٣ م ٥٣٨ ایران ١٨ ، به نام حسن لشگری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .

دیروز - شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲

۲۲ روز قبل - شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲

برگه کمپانی مربوط به وانت پیکان مدل ١٣٨٩ ، سفید شیری روغنی ، شماره موتور ١١٤٨٩٠٧٨٩٢٥ ، شماره شاسی : NAAA46AA2BG165611 ، شماره پلاک ٦٦ ق ٢٣٧ ایران ١٨ به نام سیده فرشته جعفری تشریق فرزند سید ناصرالدین مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

۲۲ روز قبل - شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲

کارت ایثارگری وکارت سرعین حکمت به نام سید حبیب الله حسینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است از یابنده خواهشمند است با شماره ٠٩١٨٠١٢٩٤١٢ تماس حاصل نماید

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان